Φρένο

Ηλεκτρομηχανική συσκευή η οποία εμποδίζει τον ανελκυστήρα να μετακινηθεί όταν ο θάλαμος είναι σταματημένος ή όταν δεν υπάρχει ρεύμα στη μηχανή.