Χρήστης ανελκυστήρα

Άτομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα.